Sandby Vandværk leverer vand
til 393 forbrugere

Vandværket leverer ca. 85.000 m3 vand
til forbrugerne årligt

                                       VANDMÅLERSKIFT I 2023.

Husk at holde målerbrøndene fri for grene m.m  også over målerbrøndene, hvis dette ikke er gjort bliver det på forbrugerens regning. Da der bliver udskiftede vandmåler i år 2023 til nye.

                                                Mvh Bestyrlsen