Sandby Vandværk leverer vand
til 444 forbrugere

Vandværket leverer ca. 70.045 m3 vand
til forbrugerne årligt