Sandby Vandværk leverer vand
til 401 forbrugere

Vandværket leverer ca. 80.000 m3 vand
til forbrugerne årligt