Sandby Vandværk leverer vand
til 393 forbrugere

Vandværket leverer ca. 85.000 m3 vand
til forbrugerne årligt

Bestyrelsen:
Formand     Michael Christiansen
Mobil     20691031
Mail:    
                 
Kasserer     Pia Christiansen
Mobil     22488415
Mail:    
             
Næstformand/Vandværkspasser     Lars Gregersen
Mobil     29296561
   
Sekretær     Tina Rasmussen
Mobil    

27130722

             
Bestyrelsesmedlem     Per Christiansen
Mobil    

54931262 eller 20460862