Nyt: i 2023

Vi har nu fået udskiftet alle vandmålerne, til nye elektroniske vandmålere. Vandmålerne vil fremover blive aflæst digitalt og indsat automatisk på vores aflæsningsprogram hos Kamstrup, som er tilknyttet Sandby vandværk som aflæser dem alle, så tæt på års skiftet som muligt, og her efter opretter vi en liste med alle log filer som bliver sendt til Edb-Service. I får fremover ikke noget aflæsningskort, og skal derfor heller ikke indberette forbrug til Edb-Service mere. Alt dette sker næsten automatisk.

Teknisk info:

Her er lidt om hvordan man aflæser vandmålerens digital tal. Kigger man på de ni store tal, så er de tre bagerste tal markeret, først med et komma og så en lille streg under og over tallene. De tre bagerste tal fortæller, hvor mange liter der er brugt fra 1 liter og op til 999 liter, inden det fjerde bagerste tal så skifter til 1, som så inddikerer 1 m3, som er lige med 1000 liter.

Kontrol tal:

De fire små tal fortæller, om der er nogle udtætheder fra jeres stikledening ind og i ejendommen. Når i tjekker disse tal, skal der gerne stå 0000 efter 5 - 10 sek, når i har lukket for alt forbrug i ejendommen.

Målernummer:

I kan finde jeres målernummer som står under displayet til højre på måleren. Det er tallet med otte cifre.

Vigtig info:

Det er vigtigt der ikke står eller ligger noget over målerdækselet, da signalet der sendes ikke er særligt kraftigt. Så ting som blomsterkrukker, fliser, jernplader, samt afsætning af reskabsskur eller lave en ny bygning henover målerbrønden. Hvis der skal bebygges hvor målerbrønden er placeret, skal vandværket kontaktes inden, samt er det ejeren af ejendommen, der skal betale for flytningen af målerbrønden m.m. Selv om du synes du kan skjule det lidt kedelige dæksel, så er det ikke tilladt at sætte eller dække den med noget. Dækselet skal altid være frit tilgængeligt. Så vi altid kan komme og tilse dem til enhver tid, ved måler fejl, utæt stikledening til målerbrønden eller fitingsskift samt ved målerskift. Derudover er det heller ikke tilladt at installere andet end måleren og fitings i målerbrønden. Der må hverken tilkobles vandpost og kalkspalter eller placeres magneter i målerbrønden. Man må heller ikke bruge vandmåleren som sive brønd eller aflede sit kloakvand i den.

                                                Mvh Bestyrlsen