Sandby Vandværk leverer vand
til 393 forbrugere

Vandværket leverer ca. 85.000 m3 vand
til forbrugerne årligt

 

Takster - Sandby Vandværk 2023

Beregning af tilslutningsbidrag pr. bolig:
              Alm. målerbrønd     Stor Målerbrønd
Tilslutningsbidrag hovedanlæg kr.    10.000,00 kr.  10.000,00
Tilslutningsbidrag forsyningsledninger,                  
indenfor eksisterende ledningsnet kr.   7.000,00 kr.    7.000,00
Stikledningsbidrag kr.   6.000,00 kr.    8.000,00
I alt kr. 23.000,00 kr.  25.000,00           

Ovennævnte er excl. 25% moms

Forannævnte bidrag er gældende indenfor eksisterende ledningsnet.

Vandværket lader arbejdet udføre til og med etablering af målerbrønd/måler, ca. 1 meter inde på grunden.

Udenfor eksisterende ledningsnet, efter særlig aftale.

Storforbrugere/erhverv: Der aftales særligt tilslutningsbidrag. Både ved nye og ved udvidelser.

Driftsbidrag:

Fast afgift/årligt, pr. bolig     kr.      875,00     ex. 25% moms
Fast afgift/årligt, sommer/weekendboliger     kr.    1125,00     ex. 25% moms
Forbrugsafgifter pr. m3     kr.          4,25     ex. 25% moms
Drikkevandsafgift pr. m3     kr.          6,37     ex. 25% moms
Driftsbidrag opkræves kvartalsvis                       
Rykkergebyr, driftsbidrag - rykker I     kr.      100,00     (momsfrit)
Rykkergebyr, driftsbidrag - rykker II     kr.      150,00     (momsfrit)
Gebyr ved manglende aflæsning     kr.      400,00     (momsfrit)
Genåbningsgebyr     kr.   2.000,00     ex. 25% moms