Sandby Vandværk leverer vand
til 393 forbrugere

Vandværket leverer ca. 85.000 m3 vand
til forbrugerne årligt

Information fra vandværket

Jvf. drikkevandsbekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Vandværkets forsyningsområde dækker Sandby med tilhørende landområder.

Vandets hårdhedsgrad er 22 og vandet er uden tilsætning af kemikalier og uden bakterier.

I 2021 hvor vandværket har udpumpet ca 82999 m3 fordelt på 393 forbrugere.

Forbrugerne opfordres til, med jævne mellemrum, at checke vandmåleren for at undgå vandspild. Det er både i forbrugernes og vandværkets interesse, da dette kan blive en dyr affære.

HUSK AT HOLDE MÅLERBRØNDENE FRI FOR GRENE OG BUSKE SAMT STEN  M.M. SÅ DE ER FRIT SYNLIGE OG NEMT TILGÆNGELIGE SÅ DE TIL ENHVER TID KAN FINDES SAMT UDFØRES ARBEJDE I DEM. TAK 

Yderligere information kan findes på denne hjemmeside eller hos vandværket:

Formand: Michael Christiansen. Mobil 20691031

Kasserer: Pia Christiansen. Mobil 22488415

Næstformand / Vandværkspasser Lars Gregersen. Mobil 29296561