Sandby Vandværk leverer vand
til 393 forbrugere

Vandværket leverer ca. 85.000 m3 vand
til forbrugerne årligt

Ejerskifte

Benyt denne formular og vi fremsender kvittering, med dine indberettede oplysninger, til den indtastede E-mail adresse. 

Ny ejer

Tidligere ejer