Sandby Vandværk leverer vand
til 393 forbrugere

Vandværket leverer ca. 85.000 m3 vand
til forbrugerne årligt

 

Udtaget 19. februar 2020 af Eurofins

Analyse Resultat Enhed Min. Max
Mikrobiologi                   
Coliforme bakterier <1 MPN/100 ml  i.m.      
Escherichia coli <1 MPN/100 ml i.m.   
Kimtal ved 22 gr. C <4 CFU/ml           50
Uorganiske forbindelser                     
Hårdhed 22 *dH     
Calcium 88 mg/l     
Magnesium 42 mg/l         50
Ammonium <0,005 mg/l      0,05
Nitrit <0,001 mg/l          0,01
Nitrat 3,2 mg/l              50
Sulfid-S <0.02 mg/l 0,05
Bromat <2 ug/l    10
Metaller                       
Jern <0,01 mg/l              
Arsen 1,0 ug/l         5
Mangan <0,002 mg/l      0,02
Nikkel 0,71 ug/l        20
Organiske samleparametre                    
NVOC, ikke flygt. org. carbon 2,5 mg/l         4
Oplysninger fra prøvetager                      
Prøvens klarhed Klar              
Prøvens farve Farveløs                  
Prøvens lugt Ingen                
Prøvens smag Normal              
Vandtemperatur 10,2 gr. C          
pH 7,4 pH  7       8,5
Ledningsevne v 20.C 880   uS/cm       2500